Αναφορικά με την ταξινόμηση δυο λεωφορείων δημόσιας χρήσης για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου από την ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Καλύμνου ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκάνησου γνωστοποιεί τα παρακάτω:

  1. Με το αριθ. 4814/19-6-2015 έγγραφο του, το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Καλύμνου, ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμο Καλύμνου για την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία προκειμένου για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου από ΟΤΑ απομονωμένων νησιών, ώστε να καταστεί ακολούθως δυνατή η ταξινόμηση των δυο λεωφορείων.
  2. Μετά την υποβολή αίτησης της ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η υπηρεσία Μεταφορών Καλύμνου ενημέρωσε εκ νέου στις 10-5-2016 τους ενδιαφερόμενους για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν.

Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου θα προβεί άμεσα στην ταξινόμηση των δυο λεωφορείων, εφόσον ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία από τον αρμόδιο φορέα,  ήτοι τον Δήμο Καλύμνου,  ο οποίος έχει  ενημερωθεί δυο φορές εγγράφως επί του θέματος από το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Καλύμνου.

Ο

Εντεταλμένος

Περιφερειακός Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.