ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του καλεί και φέτος τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν για το σχολικό έτος 2015-16.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

  • Είναι Δημόσιο Γυμνάσιο – Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Απευθύνεται σε ενήλικες(18 ετών και άνω) που δεν έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δημοτικού.
  • Η φοίτηση διαρκεί μόνο δύο (2) σχολικές περιόδους.
  • Το Απολυτήριο είναι ισότιμομε το Απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/1997, άρθρο 5).
  • Διδάσκονται Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Κοινωνική εκπαίδευση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Πολιτισμική, Αισθητική αγωγή, Φυσικές Επιστήμες και Στοιχεία Τεχνολογίας. Προσφέρεται έτσι η ευκαιρία για ουσιαστική μόρφωση αλλά και απόκτηση νέων δεξιοτήτων (χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένης γλώσσας).
  • Παρέχονται επίσης Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογίας και σταδιοδρομίας.
  • Το σχολείο συστεγάζεται στο 7ο Γυμνάσιο Ρόδου, Μιχ. Πετρίδη 29 και λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή 17:00 – 21:00.

Ένας απόφοιτος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί:

-Να συνεχίσει τις σπουδές του στην επόμενη βαθμίδα. (Ενιαίο Λύκειο, ΕΠΑΛ).

-Να συνεχίσει σε Σχολές του ΟΑΕΔ.

-Να αναβαθμίσει τη θέση του στην αγορά εργασίας.

Οι εγγραφές γίνονται όλο το Σεπτέμβριο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου, (Μιχ. Πετρίδη 29 τηλ 2241023585) καθημερινά από 17:00-20:00 με μόνο απαιτούμενο το απολυτήριο Δημοτικού ή βεβαίωση σπουδών Γυμνασίου.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.