Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΝΟΔΕ

Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης, υποβάλλεται στη Ν.ΕΦ.Ε. Δωδεκανήσου, εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 της Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 μέχρι την 19:00 ώρα της Πέμπτης 14 Απριλίου 2016, στα γραφεία της ΝΟΔΕ, Αυστραλίας 50 στη Ρόδο.

Τηλ.επικοινωνίας:2241036400

Ν.ΕΦ.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.