Με τη δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκε στις 11.30 της 9ης Δεκεμβρίου 2015, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Σχολής, η Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Πτυχίων και Διπλωμάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο Πρύτανης, καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης, είχε απευθύνει την πρόσκληση συμμετοχής, πραγματοποιώντας και την έναρξή της με αντίστοιχο χαιρετισμό. Ακολούθησε χαιρετισμός του Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σπύρου Συρόπουλου, χαιρετισμοί των Ακαδημαϊκών Αρχών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), χαιρετισμός Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού της ΣΑΕ, χαιρετισμοί Εκπροσώπων των Φοιτητικών Συλλόγων των Τμημάτων της ΣΑΕ, η καθομολόγηση των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΕ, η απονομή υποτροφίας «Παναγιώτη Σεβαστέλλη», η απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΕ και η καθομολόγηση αποφοίτων και απονομή Πτυχίων των Τμημάτων της ΣΑΕ

Δείτε όλες τις φωτογραφίες εδώ

NN1_4384

NN1_4454

NN1_4465

Leave a Reply

Your email address will not be published.