Κατά τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2015 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 861 περιστατικά (3 ασθενοφόρα) έναντι 780 (4 ασθενοφόρα) του αντίστοιχου μήνα του 2014

Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής :

Τροχαία   98
Παθολογικά 338
Ορθοπεδικά 155
Αναπνευστικά   43
Μέθη   55
Χρόνια 172

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.