Ανακήρυξη υποψηφίου Προέδρου ΟΝΝΕΔ
Σήμερα συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) για να παραλάβει τις υποψηφιότητες για τις εκλογές ανάδειξης νέου προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβλήθηκε μία και μοναδική υποψηφιότητα από το Βασίλη Γεωργιάδη του Παναγιώτη, η οποία ήταν σύμφωνη με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Οργάνωσης. Ως εκ τούτου, μοναδικός υποψήφιος ανακηρύσσεται ο Βασίλης Γεωργιάδης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.