ΝΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Τρία νέα εξειδικευμένα σεμινάρια ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα σεμινάρια αυτά υλοποιούνται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γεννηματάς στο Πάρκο Ροδίνι με εκπαιδευτές από τη Ρόδο που διαθέτουν κατάρτιση και εξειδίκευση στα αντικείμενα αυτά.

  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι  η επιμόρφωση των Προϊσταμένων Τμημάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως και των  εν   δυνάμει προϊσταμένων  σε θέματα σχετικά με την άσκηση διοίκησης στα πλαίσια του Νέου Μάνατζμεντ  (New  Management). Γίνεται προσπάθεια ώστε  τα  στελέχη αυτά να μπορούν  να   διοικήσουν με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό το τμήμα τους και να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη. Μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι : Η διοίκηση στο σύγχρονο περιβάλλον, Management  στον ιδιωτικό τομέα,  Ιδιωτικές επιχειρήσεις  και εξωτερικό περιβάλλον, Συναίσθημα και διοίκηση, Αποτελεσματικότητα, Τεχνικές επικοινωνίας – Επίλυση συγκρούσεων – Επικοινωνία με τον πολίτη, Χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας, Εισαγωγή αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις

  1. H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στο σεμινάριο αυτό που θα ολοκληρωθεί σε 3 διήμερα θα αναλυθούν χρήσιμες έννοιες για τον πολίτη-καταναλωτή-εργαζόμενο-παραγωγό, όπως : Διαφορές μεταξύ Προτιμήσεων και Αναγκών, Οι νέοι κλάδοι της Νευροοικονομικής και του Νευρομάρκετιγκ, H αλλαγή του Εργασιακού Μοντέλου στην Γνωσιακή Οικονομία, Γιατί το »περισσότερο» είναι »λιγότερο», Πώς τα Οικονομικά της Συμπεριφοράς αλλάζουν την ζωή μας, Μετατρέποντας την ανθρώπινη Νόηση σε συγκριτικό πλεονέκτημα, Η ισχύς της αξιολόγησης στην τιμολόγηση υπηρεσιών και προϊόντων, Δεξιότητες στην εποχή της Οικονομικής Ψυχολογίας

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε υπεύθυνους Τμημάτων/Προϊστάμενους ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Θα αναλυθούν έννοιες όπως : Μοντέλα Ηγεσίας, Ανάθεση έργου-Πως μπορούμε να το καταφέρουμε αναδεικνύοντας την ομάδα και βελτιώνοντας τη διαχείριση χρόνου, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας-ένα εργαλείο οργάνωσης και αξιολόγησης της εργασίας, Μέθοδοι αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού,  Στοχοθεσία – SMART,  Διαχείριση Χρόνου με απλά βήματα, Καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές στα ξενοδοχεία διεθνώς.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής για τα συγκεκριμένα σεμινάρια αλλά και για άλλα που ξεκινάνε αυτή την περίοδο, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του έργου www.katartisi-pnai.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.