«Μεγάλη νίκη για το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων»

Μετά τον αγώνα στο Σωματείου μας τροποποιήθηκε τελικά ο νόμος που αφορά την αναγωγή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) στους εποχιακά εργαζόμενους. Με την τροποποίηση αυτή επωφελούνται οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας αφού η αναγωγή του ΦΜΥ δεν θα γίνεται πλέον στους 14 μήνες αλλά στον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, με κέρδος 20% στους μισθούς των εργαζομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμπαραστάτες μας στο επίτευγμα αυτό ήταν ο Πρόεδρος του ΕΚΡ κ. Χατζησάββας Σ., ο οποίος είναι πάντα στο πλευρό μας, το Οικονομικό Επιμελητήριο και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος αυτού κ. Μιχαήλ Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου κ. Καμπουράκης Αντώνιος.  Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει πως όταν υπάρχει πνεύμα συνεννόησης και διάθεση συνεργασίας, όλα τα προβλήματα βρίσκουν τρόπο να επιλυθούν.

Τέλος, παρακαλούμε όλους του ξενοδόχους να λάβουν υπόψη τους την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (την οποία και σας επισυνάπτουμε στο παρόν έγγραφο) η οποία αφορά την αναγωγή του ΦΜΥ στους εποχιακά εργαζόμενους και έχει ισχύει από την 1η Αυγούστου 2015.


 

Στις 07/08/2015  υπέβαλαν  κοινό υπόμνημα οι διοικήσεις του 12ο Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα. Σαββαίδου Αικατερίνη με το οποίο ζητούσαν η Γ.Γ.Δ.Ε. να  προβεί σε διόρθωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ1072/31-03-2015 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία έτσι ώστε στους εποχιακούς εργαζόμενους η παρακράτηση να διενεργείται με αναγωγή του μισθού για το χρονικό διάστημα εργασίας που ορίζει η ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζομένου και όχι σε ετήσια βάση που ορίζει η ΠΟΛ 1072/31-03-2015.

Χθες η Γ.Γ.Δ.Ε. έκανε δεκτό το αίτημα μας και με την ΠΟΛ 1179/13-08-2015  τροποποίησε την ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ως ακολούθως.

 Ειδικότερα, ως προς την αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, για τις περιπτώσεις που ο μισθωτός αποκτά εισόδημα από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται η στρέβλωση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα του μισθωτού να υπολείπεται κατά πολύ του εισοδήματος που προκύπτει κατόπιν της αναγωγής σε ετήσιο, με αποτέλεσμα η παρακράτηση Φ.Μ.Υ. να υπολογίζεται σε λάθος βάση, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος μέσα στο φορολογικό έτος πέραν της σύμβασης αυτής δεν αποκτά άλλο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κατά την καταβολή αποδοχών από 01.08.2015 και μετά, για μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να υπολογίσουν τη μηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τη μείωση φόρου του άρθρου 16, να περιορίζουν αναλογικά το μηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Συνεπώς, αν η σύμβαση είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12 του προκύπτοντας μηνιαίου φόρου.

Με την  τροποποίηση αυτή  πιστεύουμε ότι αποκαθίσταται η αδικία όσο αφορά την παρακράτηση φόρου στους  εποχιακούς  εργαζόμενους μεγαλύτερη  από όσο τους αναλογούσε  , και ταυτόχρονα αποφορτίζονται  οι  επιχειρήσεις από περιττές  εντάσεις  στο εσωτερικό τους.

Πεποίθηση  μας είναι ότι  ως τοπική κοινωνία το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε  για έξοδο από τον φαύλο κύκλο  της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας είναι  η κοινή μας συμπόρευση και δράση.

Ο Πρόεδρος  του
12ου   Π.Τ.Δωδεκανήσου          Οικονομικού  Επιμελητηρίου

Ο Πρόεδρος του
Εργατουπαλληλικού Κέντρου ΡόδουΟ Πρόεδρος  της  Ένωσης Ξενοδόχων ΡόδουΜιχαήλ ΜιχαήλΧατζησάββας  ΣάββαςΚαμπουράκης  Αντώνιος

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.