Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου , κ. Χ. Κόκκινος ανακοινώνει με έγγραφο ΑΠ 480/ 25.8.2015 στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου , κ. Σωτρύλη και με κοινοποίηση στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου , ότι ζητά τα συζητηθούν με εισήγηση του τα  θέματα της Πολιτικής Προστασίας στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ: Αίτημα για εισήγηση στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκινου για την Πολιτική Προστασία.

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

 Παρακαλώ  όπως εντάξετε στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου  ως θέμα συζήτησης την εισήγηση μου για : «Σχεδιασμό μέτρων Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Δωδεκανήσου» όπως αυτό προβλέπεται στις αρμοδιότητες που έχουν οι άμεσα εκλεγόμενοι αντιπεριφερειάρχες (Ν.3852/10, αρθ.160, παρ.3δ  «Διατυπώνουν εισήγηση προς τα Περιφερειακά Συμβούλια για τον σχεδιασμό μέτρων Πολιτικής Προστασίας»)

Αναμένω  ενέργειες σας και ενημέρωση μου για αυτές.

  Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου                                       

 Χαράλαμπος Κόκκινος

              

Leave a Reply

Your email address will not be published.