Ενημερώνουμε ότι το έντυπο που περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία  για τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, bar, ξενοδοχεία, κλπ.) διατίθενται από τα γραφεία του Τμήματος Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2- Ζέφυρος ( κτίριο Εφορίας)

Ώρες: 08:00- 15:00

Ο Εντεταλμένος Περ/κός Σύμβουλος

       Απασχόλησης και Εμπορίου

  Παναγιώτης Κουνάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published.