Σας ενημερώνουμε πως ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη διεκδίκηση μιας θέσης στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λέρου. Η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν στο Παιδικό Σταθμό Λακκίου ή Καμάρας  έντυπη αίτηση, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τις υπεύθυνες παιδαγωγούς.

Συνημμένα θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έντυπα – δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού
  2. Πιστοποιητικό υγείας (συμπληρωμένο από παιδίατρο)
  3. Βεβαίωση εργασίας και των δυο γονέων (φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα)
  4. Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών και των δυο γονέων
  5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας της μητέρας (σελίδα θεώρησης)
  6. Εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους
  7. Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  8. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει στο παιδί να έχει γίνει η φυματινοαντίδραση Mantoux.

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα θα αξιολογηθούν βάση του ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης.

Τα εξαγόμενα  αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς, ενώ οι παιδαγωγοί θα ειδοποιήσουν  τηλεφωνικώς  τους γονείς των παιδιών που κατέλαβαν θέση.

                                                                                                  – Η-

Πρόεδρος του Δημοτικού Παιδικού

                                                                       Σταθμού Λέρου,

                                                                     Παπαφώτη Μαρία

Leave a Reply

Your email address will not be published.