Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ του Ν.4336/2015

Σας ενημερώνουμε ότι με την εγκύκλιο 50818/4228/18-08-2015 (ΑΔΑ:6ΩΧΙ465ΦΘΘ-ΔΣΠ) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού δίνονται οδηγίες σχετικά με τους εκπρόθεσμους ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ τεχνικούς ελέγχους οχημάτων ΠΕΡΑΝ των ΕΞΙ μηνών .

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Δ. ΚΤΕΟ και τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ .

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παραπάνω εγγράφου .

Ε.Π

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΡΑΚΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.