ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Σχολικό έτος 2014-2015
Ημ/νία 16/6/2015
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Τάξη : Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου
1 ΠΡΟΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΕΡΤΙ 19 7/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
2 ΤΖΑΧΟΛΗ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΑΡΙ 19 6/14 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ Άριστα
3 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
4 ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ Άριστα
5 ΠΑΡΙΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 18 12/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
6 ΖΑΛΑΒΡΑ ΦΑΙΔΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18 11/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
7 ΑΘΑΝΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18 8/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
8 ΛΑΖΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 18 8/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
Τάξη : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου
1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 8/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
2 ΒΑΛΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 5/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
3 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 3/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
4 ΧΑΖΙΖΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΡΗΤΒΑΝ 19 3/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
5 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ Άριστα
6 ΑΣΤΡΙΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
Τάξη : Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου
1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 19 12/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
3 ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 3/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
4 ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 1/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Άριστα
5 ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 18 8/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
6 ΠΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΤΑΝ 18 8/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
7 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
8 ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα

Leave a Reply

Your email address will not be published.