1/1
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ & ΜΟΣΧΑΣ ΡΟΔΟΥ 85100
Τηλέφωνα: 2241027656
Fax: 2241027656 Email: mail@5gym-rodou.dod.sch.gr
Σχολικό έτος 2014-2015
Ημ/νία 23/6/2015
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Τάξη Εγγραφής: Α
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: Γ.Μ.Ο.
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου
1 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
2 ΜΑΜΜΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
3 Τσακπίνη Χριστίνα Κωνσταντίνος 19 13/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
4 Προβατοπούλου Ασημίνα Κωνσταντίνος 19 12/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
5 Χριστουλάκη Ουρανία Κωνσταντίνος 19 12/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
6 ΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 11/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
7 Κουφού Μαρίνα-Εμμανουηλία Ιωάννης 19 11/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
8 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 10/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
9 Καραμούζης Κωνσταντίνος Πολύκαρπος 19 7/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
10 ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 5/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
11 Παλογιαννίδη Μαρία Κωνσταντίνος 19 5/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
12 Δριμυτάκης Άγγελος-Γεώργιος Στυλιανός 19 1/15 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Άριστα
13 Γιαννουράκης Ιωάννης Δημήτριος 18 14/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
14 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
15 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 13/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
16 Δήμου Σεβαστιανή Δημήτριος 18 11/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
17 Καρελλάκη Αναστασία Γεώργιος 18 11/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
18 Κάσσας Σάββας Παναγιώτης 18 11/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
19 Αγγουρά Ηλιάνα Στέργος 18 8/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
20 Σαββάκης Σταμάτιος Απόστολος-Φώτιος 18 8/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
21 Τσορμπατσίδου Σοφία Θεόδωρος 18 8/15 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ Άριστα
1/1
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ & ΜΟΣΧΑΣ ΡΟΔΟΥ 85100
Τηλέφωνα: 2241027656
Fax: 2241027656 Email: mail@5gym-rodou.dod.sch.gr
Σχολικό έτος 2014-2015
Ημ/νία 23/6/2015
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Τάξη Εγγραφής: Β
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: Γ.Μ.Ο.
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου
1 Μανιαδάκη Δανάη Μιχαήλ 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
2 Μίγκου Ευφροσύνη-Τσαμπίκα Φίλιππος 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
3 Φωταρά Μαρία Γεώργιος 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
4 Φωταράς Νικόλαος Γεώργιος 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
5 Σαρικά Αικατερίνη-Ανθούλα Εμμανουήλ 19 13/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
6 Οικονόμου Βασίλειος Νικόλαος 19 11/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
7 Χατζημανώλη Πραξιθέα Γρηγόριος 19 11/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
8 Τσούλλου Παρασκευή Νικόλαος 19 8/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
9 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
10 Τσούλλου Καθολική-Σαββίνα Γεώργιος 19 5/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
11 Οικονόμου Θέμις Αντώνης 19 2/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
12 Παπαγρηγορίου Αργυρώ Ευάγγελος 19 2/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
13 Τσαγγάρη Αγγελική Ηλίας 19 2/16 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
14 Μανωλά Δέσποινα-Τσαμπίκα Γεώργιος 18 15/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
15 Καλανδρώνης Παρασκευάς Γεώργιος 18 13/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 18 13/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
17 Πιστόλας Μιχαήλ Ιωάννης 18 13/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
18 Αθανασίου Αναστάσιος Χρήστος 18 12/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
19 Καντίνου Σοφία Σταμάτιος 18 12/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
20 Σαββάκης Αντώνιος Ισίδωρος 18 12/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
21 Σπανού Μαρία-Χριστίνα Σπανός 18 12/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
22 Σαή Ελισάβετ Γεώργιος 18 10/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
23 Συρόπουλος Δανιήλ Σπυρίδων 18 10/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
24 Αϊριέβ Αλέξανδρος Ντέμιαν 18 9/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
25 Καραμανώλη Δέσποινα Νικόλαος 18 9/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
26 Σπάνιας Ιωάννης-Ραφαήλ Μιχαήλ 18 9/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
27 Κώστας Γεώργιος Θωμάς 18 8/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
28 Πονίρης Δημήτριος Μιχαήλ 18 8/16 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ Άριστα
1/1
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ & ΜΟΣΧΑΣ ΡΟΔΟΥ 85100
Τηλέφωνα: 2241027656
Fax: 2241027656 Email: mail@5gym-rodou.dod.sch.gr
Σχολικό έτος 2014-2015
Ημ/νία 23/6/2015
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Τάξη Εγγραφής: Γ
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: Γ.Μ.Ο.
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: Από 18,5 έως 20
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου
1 ΖΟΡΠΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΟΝΤΕΣΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
2 ΣΑΡΔΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΕΙΚΟΣΙ Άριστα
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 11/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
4 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
5 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ ΜΑΡΙΟΣ 19 8/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
6 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
7 ΑΛΑΦΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 3/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
8 ΤΡΕΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 1/13 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Άριστα
9 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 19 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ Άριστα
10 ΣΧΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ Άριστα
11 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 11/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
12 ΤΡΕΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 11/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
13 ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
14 ΚΑΠΕΤΑΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 8/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
15 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 18 7/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα
16 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 7/13 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ Άριστα

Leave a Reply

Your email address will not be published.