Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Η κατάργηση του καθεστώτος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα πρώτα έξι νησιά του Αιγαίου που ίσχυε από το 1986 μέχρι χθες και η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου και στα υπόλοιπα νησιά, αποτελεί αναμφίβολα τη μη τήρηση της προεκλογικής υπόσχεσης του Πρωθυπουργού της Χώρας για διατήρηση των μειωμένων συντελεστών στο νησιωτικό χώρο.

Με τη ψήφιση του Ν.4336/14.08.2015 – τη συμφωνία για το Μνημόνιο Συνεννόησης και την προβλεπόμενη από αυτήν κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ, προκαλούνται αναμφισβήτητα σοβαρά ζητήματα ανταγωνιστικότητας και ρευστότητας.        Αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, επιβάρυνση του καταναλωτή και συρρίκνωση του εισοδήματός του, δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, μη ανταγωνιστικό πλέον τουριστικό προϊόν σε σχέση με άλλες χώρες όπου θεσμοθετούνται ζώνες με μηδενικό ΦΠΑ, καθώς και αύξηση στις οδικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές από τις οποίες εξαρτάται πλήρως ο νησιωτικός χώρος, είναι κάποιες από τις αρνητικές συνέπειες εφαρμογής του μέτρου.

Η νησιωτική Ελλάδα δέχεται τεράστιο πλήγμα το οποίο θα έχει σίγουρα αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Καμία αναφορά δεν έχει γίνει από την Κυβέρνηση για ισοδύναμα μέτρα ή αντισταθμιστικές παρεμβάσεις. Κανένα παράλληλο πρόγραμμα δεν δίνει κίνητρα και δεν ενισχύει τους νησιώτες.  Οι συνέπειες θα είναι σίγουρα καταστροφικές για τα ελληνικά νησιά από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που πάρθηκαν.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου καλεί τους βουλευτές Δωδεκανήσου και την Κυβέρνηση να επανεξετάσουν την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο νησιωτικό χώρο και να προστατέψουν τους κατοίκους των νησιών της Ελλάδας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

 

 

Μιχαλάκη Μίκα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Διακοσταματίου Παύλος

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.