Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι, υπό τον πολιτικό προϊστάμενό του Αγαπητό Πάλλα, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου Ρόδου, παρουσία του πολιτευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ και δημοτικού συμβούλου Ρόδο Στέφανου Δράκου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με μειωμένη συμμετοχή, αφού από τους 35 αποδέκτες, παρέστησαν περίπου 17 άτομα. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο συντονισμό των αρμοδίων φορέων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και ειδικότερα στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις οικονομικές ανάγκες των εθελοντικών οργανώσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται ύστερα και από τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Αναλυτικότερα, τέθηκε το ζήτημα κάλυψης εξόδων εθελοντικών οργανώσεων που καλούνται να καλύψουν από δικούς τους πόρους ζημιές π.χ. στα οχήματά τους, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της προσφοράς τους.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ 2

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.