ΘΕΜΑ:Πρόσκληση συμμετοχής σε Ομάδες Κοινωνιοδράματος που εστιάζουν στο Προσφυγικό ζήτημα

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομαδική Αναλυτική ¨Κοινωνία¨ (ΕΟΑΚ) και την Ελληνική Εταιρία Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (ΕΟΑΨ), διοργανώνει Ομάδες Κοινωνιοδράματος που επικεντρώνονται στο επίκαιρο προσφυγικό ζήτημα.

Το Κοινωνιόδραμα ως φιλοσοφία και μέθοδος συμβάλει στο ευ ζην των κοινωνικών ομάδων και ασχολείται με  κοινωνικά, εθνολογικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα καθώς και με θέματα αξιών. Εστιάζει στη σχέση μεταξύ ομάδων στον ίδιο χώρο και στις συλλογικές ιδεολογίες.

Οι συμμετέχοντες σε μια Κοινωνιοδραματική ομάδα έχουν τη δυνατότητα να δουν όχι μόνο το δικό τους ρόλο, όπως τον βιώνουν εντός ενός κοινωνικού θέματος που απασχολεί την ομάδα αλλά και να αντιληφθούν τους ρόλους που οι άλλοι αναπτύσσουν. Αυτή η εμπειρία τούς δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούν το συνολικό πρόβλημα κάποιας δυσλειτουργίας και την προσωπική τους θέση σε σχέση μ’ αυτή.

Οι ομάδες θα συντονιστούν από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στο νησί μας λόγω της 5ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Κοινωνιοδράματος που θα λάβει χώρα από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2015.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

28 Σεπτεμβρίου 2015 – 2ο Γυμνάσιο Κω

18:00-21:00: «Ισορροπώντας ανάμεσα στην αλληλεγγύη και το φόβο εμπρός τη διαδρομή των προσφύγων»

«Balancing between solidarity and fear, in path of immigrants»

                         Γιώργος Χανιώτης – Jorge Burmeister – Melinda Ashley Meyer – Αδριάνη Γιάκα

Απευθύνεται στο ευρύ κοινό

29 Σεπτεμβρίου 2015 – Πολύκεντρο Θαλασσινού

18:00-21:00: «Συλλογική δράση: Διαμεσολαβώ, δρω, διεκδικώ. Πως και γιατί;»

                        «Collection action: I mediate, I act, I assert. How and why.»

                        Βασίλης Βασιλειάδης – Judith Teszáry – Nevzat Uctum Muhtar – Γιάννης Γεωργέας

Απευθύνεται σε Συλλόγους, ΜΚΟ, Σωματεία, Φιλανθρωπικές Οργανώσεις

29 Σεπτεμβρίου 2015 – 2ο Γυμνάσιο Κω

18:00-21:00: «Έχω δει πολλά κ’ η γη μες απ’ το νου μου φαίνεται ωραιότερη»

                        «I have seen a lot and the earth through my mind, seems more beautiful»

                        Χαράλαμπος Σαρόγλου – Manuella Maciel – Margarida Belchior – Maurizio Gasseau – Ρενέτα Ελευθερίου –

Perotta Leandra

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

Προσκαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ομάδες, να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στο 22420-67420 ή μέσω e-mail στο women@kos.gr ή μέσω FAX στο 22420-67429, αναφέροντας την Ομάδα που θα συμμετέχουν, όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας.  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η περίοδος δηλώσεων ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία στις 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Η Εξουσιοδοτημένη Δημοτική Σύμβουλος

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Πη Βασιλεία

– Κοινωνιόδραμα –

Το Κοινωνιόδραμα είναι μια διερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποτύπωση – κατανόηση και ενδεχόμενη θεραπεία, των «συγκρούσεων» που μπορεί να προκύψουν σε ποικίλες και ευρείες κοινωνικές ομάδες, συνήθως μεγάλες (π.χ. σχολικές μονάδες, εργασιακά περιβάλλοντα, οργανισμούς, ιδρύματα, επιχειρήσεις, εθνικές μειονότητες κτλ.).

Δημιουργήθηκε από τον πατέρα του ψυχοδράματος Dr. J.L. Moreno (1889-1874). Χρησιμοποιεί τις μεθόδους του ψυχοδράματος, όπως για παράδειγμα τη δυναμική της ομάδας, την εκδραμάτιση και το παιχνίδι ρόλων, αλλά διαφέρει από αυτό ως προς το γεγονός ότι εξετάζει «το έδαφος πάνω στον οποίο οι συλλογικές μας ρίζες έχουν σχηματιστεί ή παραμορφωθεί» και ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας τρόπος δράσης ο οποίος εστιάζει στις ενδο-ομαδικές σχέσεις και τις συλλογικές.

Το Κοινωνιόδραμα δίνει έμφαση στην Ομάδα. Δεν περιορίζεται σ’ έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, μπορεί να αποτελείται από τόσα άτομα όσοι οι άνθρωποι που υπάρχουν οπουδήποτε ή ανήκουν σε μια κουλτούρα. Βασίζεται στην σιωπηρή συμφωνία ότι η ομάδα που σχηματίζεται από το κοινό είναι ήδη οργανωμένη από τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς ρόλους που μοιράζονται.

Είναι η ομάδα ως όλο που ανεβαίνει στη σκηνή για να επεξεργαστεί το πρόβλημα της. Η έννοια που διέπει αυτήν την προσέγγιση είναι η αναγνώριση ότι ο άνθρωπος παίζει ρόλους που κυριαρχούν τη συμπεριφορά του και ότι κάθε κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ρόλων  που επιβάλει με έναν κυμαινόμενο βαθμό επιτυχίας στα μέλη της.

Οι συμμετέχοντες σε μια Κοινωνιοδραματική ομάδα έχουν τη δυνατότητα να δουν όχι μόνο το δικό τους ρόλο, όπως τον βιώνουν εντός ενός κοινωνικού θέματος που απασχολεί την ομάδα αλλά και να αντιληφθούν τους ρόλους που οι άλλοι αναπτύσσουν. Αυτή η εμπειρία τους δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούν το συνολικό πρόβλημα κάποιας δυσλειτουργίας και την προσωπική τους θέση σε σχέση μ’ αυτήν.

Η χρήσης μεθόδων βαθιάς δράσης, υπό την μορφή του Κοινωνιοδράματος, είναι αδιαμφισβήτητης αξίας, διότι μπορούν να διερευνήσουν και να θεραπεύσουν τις διαμάχες που έχουν προκύψει ανάμεσα σε δυο ξεχωριστές πολιτιστικές τάξεις και την ίδια στιγμή, με την ίδια δράση, να επιχειρήσουν να αλλάξουν τη στάση των μελών μιας κουλτούρας, να επέλθει, δηλαδή, η κοινωνική κάθαρση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.