Τα  νεοεκλεγέντα  μέλη  για  τη Συντονιστική Επιτροπή Ρόδου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 26/06/2016 συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 16/07/2016 με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπήρξε ομοφωνία στις αποφάσεις και αναδείχθηκε η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής Ρόδου, που είναι η ακόλουθη:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:              Αντώνης Κολιάδης

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Δημήτρης Παμπάκας

ΜΕΛΗ:                             Παναγιώτης Καλοπήτας

               Νικηφόρος Παπανικόλας

                                        Τσαμπίκος Ψαράς

                                        Ηλίας Χατζηαντώνης

                                        Κωνσταντίνος Χατζηχριστοδούλου

Για τη Σ.Ε. Ρόδου

Ο Γραμματέας

Αντώνης Κολιάδης

Leave a Reply

Your email address will not be published.