ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικούσας Επιτροπής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 26/4/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαλλιάκας Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπουρνής Απόστολος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γαμβρέλλης Αργύρης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αρνικίου Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ Χριστινάκης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ Χατζηαλεξίου Αναστάσιος

ΜΕΛΟΣ Καραναστάσης Γεώργιος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι:

Πέππας Γεώργιος, Σεΐτης Βασίλειος, Σωτηράκης Αναστάσιος

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Leave a Reply

Your email address will not be published.