Θέμα: Η τηλεϊατρική, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα και στη διαχείριση απορριμμάτων, στο επίκεντρο της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Νεκτάριου Σαντορινιού, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής (16/6/15), η τηλεϊατρική, ο αγρόδιατροφικός τομέας και η διαχείριση απορριμμάτων, όπως και οι δυνατότητες τεχνολογικής και ερευνητικής ανάπτυξής τους, θα αποτελέσουν ιδιαίτερο αντικείμενο προσοχής για την επιτροπή.

Όπως ανέφερε στην πρότασή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου, πρέπει η επιτροπή να επικεντρωθεί στη διερεύνηση νέων και καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη των κομβικών αυτών πεδίων που συνδέονται με βασικές και καθημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Πρέπει η έρευνα και η τεχνολογία να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην τηλεϊατρική και την τηλεπαρακολούθηση ηλικιωμένων, στον αγροτοδιατροφικό τομέα και στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων, ενισχύοντας τους και με σκοπό την ανάπτυξή τους.

Ειδικά η τηλεϊατρική- τηλεπαρακολούθηση είναι εξαιρετικά σημαντική για τους κατοίκους απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών και η εμπειρία έχει δείξει πως μπορούν να σωθούν ζωές, όπου υπάρχει και λειτουργεί σωστά. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός σχολίασε ότι από την εμπειρία λειτουργίας της τηλεϊατρικής, στις νησιωτικές περιοχές, και ενώ είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει και γιατρός για να χειριστεί τα σχετικά μηχανήματα, εντούτοις, η τηλεϊατρική λύνει το πρόβλημα της απουσίας στα μικρά νησιά γιατρών πολλών ειδικοτήτων και αντιμετωπίζει αρκετά περιστατικά ικανοποιώντας αρκετά το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων άγονων, μικρών νησιών.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Νεκτάριου Σαντορινιού, οι παραπάνω τομείς θα αποτελέσουν τα αντικείμενα εργασιών τριών, αντίστοιχων υποεπιτροπών που θα λειτουργούν στο πλαίσιο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής ΕκΤ της Βουλής και σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση επιστημονικών μελετών της Βουλής. Σαν στόχο θα έχουν τη συμβολή στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς αυτούς αλλά και στην υιοθέτηση πολιτικών πρωτοβουλιών για την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συνεδρίαση της Τρίτης 16/6/15 της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας παρέστη ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών και Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Α’ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής αναλύοντας το υποστηρικτικό έργο του τμήματος και τις διεθνείς συνεργασίες του.

Ακολούθησε ένας αρκετά εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής με βάση την κοινή θέληση να αξιοποιηθεί η εμπειρία και ο πλούτος γνώσεων της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, ευελπιστώντας όλοι σε μια καλή και γόνιμη συνεργασία. Τέλος, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, Πρόεδρος της Επιτροπής, πρότεινε τη διοργάνωση σχετικών ημερίδων με αντικείμενο τις παραπάνω θεματικές ενότητες και με τη συμμετοχή του ερευνητικού κόσμου, της Βουλής και της Κυβέρνησης, σαν επιστέγασμα των προσπαθειών για τόνωση των παραπάνω τομέων μέσω της έρευνας και της τεχνολογίας. Πρόταση που έγινε δεκτή από όλα τα μέλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.