Στην είσοδο της Μαθηματικής Σχολής του Λονδίνου, υπάρχει η υπογραφή του Πλάτωνα, η οποία είχε τοποθετηθεί και έξωθεν της Πλατωνικής Ακαδημίας. Πρόκειται για τη φράση «ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω», δηλαδή κανείς αγεωμέτρητος να εισέλθει. 

Αυτό ο Πλάτων φέρεται να το είχε γράψει διότι στα περισσότερα θεολογεί και καταπιάνεται με τη θεολογία. Συμβάλλει στη γνώση της θεολογίας το μαθηματικό, το οποίο είναι η γεωμετρία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.