Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού  Σχολείου Μαριτσών

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Γονέων  και Κηδεμόνων ευχαριστεί τον Πρόεδρο κύριο Σωτήρη Πετράκη και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής  και τον
Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών κύριο Μόσχο Ζέρβο για την προμήθεια υλικών μόνωσης της ταράτσας του Σχολείου
μας. Επίσης ευχαριστούμε θερμά την τεχνική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑ του πολιτικού μηχανικού Κουλουριώτη Ρουσσέτου  για την εθελοντική
εργασία που πρόσφερε μαζί με τους συνεργάτες του για την μόνωση, την εταιρία Pattas Soda Blasting για τον καθαρισμό της ταράτσας,
καθώς και τους εθελοντές για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών  Φανιού Νικόλαο, Λίτσιο Στυλιανό, Γιακουμάρο Στέργο, Παπαμιχαήλ Νικόλαο και Κανδίνο Νικόλαο.

Η Πρόεδρος

Κύρια Σταυρούλα Κατακλείδη

Leave a Reply

Your email address will not be published.