Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος προήδρευσε στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. που συνήλθε στην Αθήνα στις 11/2/’16 ημέρα Πέμπτη, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έλεγχος οικονομικών πράξεων για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2015

Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα και το παρών έδωσαν: ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Γραμματέας κ. Σπύρος Γαλιατσάτος και το μέλος κ. Βασίλης Ψαθάς. Απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση το μέλος κ. Πέτρος Φιλίππου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε έκθεση οικονομικής διαχείρισης, όπου διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές πράξεις Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2015.

Ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. απέστειλε με έγγραφά του την Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2015 προς ενημέρωση στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουπλή Παναγιώτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.