Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου–Ενεργειακή Α.Ε., κ. Χαράλαμπος  Κόκκινος παρευρέθηκε σήμερα 5.8.2015 στη Συνεδρίαση  του Δ.Σ. που συγκάλεσε η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.)  στο πλαίσιο του έργου Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση -ΤΟΠ.ΣΑ «Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα».

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Π.Ν.Α. – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου επιταχύνει και ολοκληρώνει με επιτυχία τις Δράσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου, λόγω του ότι εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2015 που ολοκληρώνεται , προκειμένου να το υλοποιήσει  άμεσα. Το έργο  απευθύνεται σε ανέργους και αγρότες.

Εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί και σχετική ημερίδα με θέμα την ενημέρωση των ωφελούμενων του προγράμματος αλλά και των τοπικών επιχειρηματιών και αγροτών .

Οι δράσεις που υλοποίησε και υλοποιεί η Αναπτυξιακή της ΠΝΑ είναι οι παρακάτω :

  • Ημέρα Καριέρας
  • Επιλογή ωφελούμενων και διάγνωση αναγκών
  • Ίδρυση και λειτουργία φόρουμ υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα ενίσχυσης
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα ενίσχυσης,

Leave a Reply

Your email address will not be published.