Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Κινητήρες αεροσκαφών ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη, για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που εξετάζονται με το νέο σύστημα, η δεύτερη εβδομάδα εξετάσεων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Κινητήρες αεροσκαφών ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία.

Την ίδια ώρα, με το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Ο. Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής) συνεχίζονται αύριο, Τετάρτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στα μέσα τα διαδρομής, καθώς οι εξετάσεις ολοκληρώνονται την 1 Ιουνίου, δεν έχουν αντιμετωπίσει έως τώρα ιδιαίτερα δύσκολα θέματα. Παρόλα αυτά οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα άριστα δεν θα είναι πολλά, αλλά μεγάλη συσσώρευση  υποψηφίων θα γίνει στις μεσαίες βαθμολογίες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πορεία των βάσεων θα είναι πτωτική, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα νέο σύστημα.

Τη Δευτέρα οι υποψήφιοι εξετάσθηκαν στην Ιστορία και τη Φυσική. Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ τα θέματα της Ιστορίας καλύπτουν την έκταση της διδακτέας ύλης. Ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή για τον εντοπισμό σωστού-λάθους στο θέμα Α2.Το  θέμα Δ1 απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από την παλιά και τη νέα ύλη.

Για τα θέματα της Φυσικής οι εκπαιδευτικοί της ΟΕΦΕ υποστηρίζουν ότι ήταν σαφή και επιστημονικά διατυπωμένα, κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης, περιείχαν πολλές αναφορές στις ερωτήσεις και την ύλη του σχολικού βιβλίου ενώ κάποια ερωτήματα λύνονταν με την ύλη των προηγούμενων τάξεων. Κατά συνέπεια λένε από την ΟΕΦΕ οτι αφενός ήταν θέματα ευκολότερα από τις προηγούμενες χρονιές και δεν δημιούργησαν άγχος στους υποψήφιους και αφετέρου δεν ήταν διαβαθισμένης δυσκολίας με συνέπεια να μην μπορεί να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στον πολύ καλό και άριστο μαθητή.

Η Ενωση Ελληνων Φυσικών από την πλευρά της τονίζει:«Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Φυσικής προσανατολισμού: ήταν σαφή, επιστημονικά διατυπωμένα, κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης, ήταν τα ευκολότερα θέματα από το 2002, περιείχαν πολλές αναφορές στις ερωτήσεις και την ύλη του σχολικού βιβλίου και δεν ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας με συνέπεια να μην μπορέσει να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στον πολύ καλό και άριστο μαθητή».

Σχετικά με τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού-Κατεύθυνσης η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων επισημαίνει:«Οι ερωτήσεις καλύπτουν σημαντικό εύρος της εξεταστέας ύλης.Το ερώτημα Δ1, που αφορά εν μέρει και νέα ύλη, θεωρείται ιδιαίτερης δυσκολίας, απαιτεί συνδυαστική μέθοδο, κατανόηση και ικανότητα σύνθεσης των γνώσεων του βιβλίου και των πολλών στοιχείων που παρέχουν οι πηγές.Γενικότερα, για τις ερωτήσεις Γ1, Δ1, δεν επαρκεί μόνο η λογική αναπαραγωγή, αλλά απαιτούνται και η κατανόηση και η ερμηνεί».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.