Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η προθεσμία  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που λήγει την 30/6/2015, παρατείνεται μέχρι την 10/7/2015.

      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.