ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στον Τύπο για τους υπόχρεους ΤΑΠ

Από το Δήμο Ρόδου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσόδων ανακοινώνονται τα ακόλουθα για τους υπόχρεους ΤΑΠ.

Σύμφωνα με τον Ν.2130/93  του Τ.Α.Π. οι ιδιοκτήτες των παρακάτω κατηγοριών ακινήτων :

  1. Μη ηλεκτροδοτημένων
  1. Με εργοταξιακή παροχή
  2. Με διακοπή ηλεκτροδότησης

είναι υπόχρεοι στην ετήσια καταβολή Τ.Α.Π.

Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων των παραπάνω κατηγοριών να προσέλθουν στο Τμήμα Προσόδων Γραφείο Τ.Α.Π. της κάθε δημοτικής ενότητας που ανήκει το ακίνητο.

Μετά την παρέλευση του έτους πέραν του τέλους, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.