Την καθιέρωση ποσόστωσης του 1/3 από κάθε φύλο των υποψηφίων των κομμάτων και των συνδυασμών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές για κάθε εκλογική περιφέρεια, και όχι μόνο για το σύνολο της επικράτειας όπως ισχύει σήμερα, προτείνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).
Την πρόταση αυτή για την ποσόστωση υπέρ των γυναικών κατέθεσε στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή την Πέμπτη η γενική γραμματέας Ισότητας Φωτεινή Κούβελα εν όψει της αναθεώρησης της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.
Το μέτρο της ποσόστωσης υπέρ των γυναικών θεωρείται θετική δράση, η οποία αποσκοπεί στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και είναι προσωρινού χαρακτήρα μέχρι τον τελικό σκοπό της επίτευξης της πλήρους ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως αναγνωρίζεται και στο Σύνταγμα.
Στην ισχύουσα νομοθεσία για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την επικράτεια.
Τώρα προτάθηκε από την κ. Κούβελα η εφαρμογή της ποσόστωσης του ενός τρίτου για κάθε εκλογική λίστα κάθε πολιτικού κόμματος και συνδυασμού σε κάθε εκλογική περιφέρεια και όχι συνολικά στην επικράτεια.
Το επόμενο βήμα συνδέεται με τις μακροπρόθεσμες προθέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που είναι να εισηγηθεί «την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών υποψηφίων και την εφαρμογή του «πενήντα-πενήντα» στις λίστες υποψηφίων στις εκλογές».

Newsroom ΔΟΛ

http://news.in.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.