ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ      Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015  το δρομολόγιο ΠΟΛΕΩΣ  6, τροποποιείται  ως εξής: αντί…….. Ταξιάρχη – Αγ. Νικόλαο – Καναδά – Τουριστικό Λιμάνι θα διέρχεται από …..Ταξιάρχη – Εφορία – Νέα  Μαρίνα- Εμπορικό  Λιμάνι(Ακαντια)- Τουριστικό Λιμάνι εξυπηρετώντας τις ανάγκες της Νέας Μαρίνας  και του Εμπορικού Λιμανιού(Ακαντιά).

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Δημήτρης Παρασκευάς

Leave a Reply

Your email address will not be published.