Αξιόλογος χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής του 2ου μ.Χ. αιώνα. Η μνήμη του εορτάζεται από την Εκκλησία στις 24 Ιουλίου.

Ο Αθηναγόρας καταγόταν πιθανότατα από την Αθήνα, όπου σπούδασε τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και των Στωικών. Άκμασε στα χρόνια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Μάρκου Αυρηλίου (161 – 180) και Κομμόδου (180 – 192).

Βασικά στοιχεία για το πρόσωπο, τη μόρφωση και το έργο του αντλούμε από τα δύο έργα του, που διασώθηκαν: «Πρεσβεία περί Χριστιανών» και «Περί αναστάσεως νεκρών». Ξεχωρίζει από τους σύγχρονους του απολογητές για τη φιλολογική αρτιότητα και το προσεγμένο ύφος, ενώ στο χώρο της θεολογίας προβάλλει την ορθόδοξη τριαδολογική διδασκαλία, τη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών και την αυστηρή ασκητική στάση στον ηθικό βίο των χριστιανών.

Ο Αθηναγόρας διακήρυττε ότι οι σαρκικές σχέσεις των εγγάμων πρέπει να περιορίζονται στην ικανοποίηση του υπέρτατου σκοπού της «τεκνοποιίας» και ο δεύτερος γάμος πρέπει να αποφεύγεται, γιατί αποτελεί «ευπρεπή μοιχεία». Ο ίδιος υπερηφανευόταν για το ιδεώδες της παρθενίας και της σαρκικής «ευνουχίας» των χριστιανών και θεωρούσε ότι τους εξυψώνουν ηθικά.

Περί Πηγών…

ΠΗΓΗ: www.sansimera.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.