ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Σε κίνδυνο φτώχειας το 36% του πληθυσμού

Σε κίνδυνο φτώχειας το 36% του πληθυσμού

Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό βρέθηκε το 36% του πληθυσμού της χώρας το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 888.452 σε σύνολο 4.266.745 νοικοκυριών.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στα άτομα ηλικίας 18-64 ετών (40,1%). Στον αντίποδα μειωμένο εμφανίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια στις εργαζόμενες γυναίκες και των λοιπών μη οικονομικά ενεργών γυναικών (εκτός συνταξιούχων).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται για τους Έλληνες σε 37,6% και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 68,3%.

Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδος σε 63,8%.

Το ποσοστό του πληθυσμού, που ενώ δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαβιοί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,8%.

Το ποσοστό του πληθυσμού, που δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, και διαβιοί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 5,2%.

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιοί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,3%.

Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κατώφλι κίνδυνου φτώχειας

Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.608 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.677 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 888.452 σε σύνολο 4.266.745 νοικοκυριών, και τα μέλη τους σε 2.384.035 στο σύνολο των 10.785.312 ατόμων του πληθυσμού της χώρας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 25,5%, σημειώνοντας μείωση κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013, ενώ είναι υψηλότερος κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.

Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 14,9% και έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2013.

Ο πληθυσμός που διαβιοί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από τρεις μήνες, συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.165.800 άτομα ή σε 19,4% του πληθυσμού ηλικίας 18 – 59 ετών, ενώ το προηγούμενο έτος (2013) ανερχόταν σε 1.200.800 άτομα.

Αύξηση σημείωσε το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια, ως προς το σύνολο του πληθυσμού, στην περίπτωση των:

  • Εργαζομένων ανδρών κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες (15,4%).
  • Ανέργων ανδρών κατά 1,2 ποσοστιαία μονάδα (51,9%).
  • Νοικοκυριών με δύο ενήλικες κάτω των 65 ετών κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες (18,4%).
  • Νοικοκυριών χωρίς εξαρτώμενα παιδιά κατά 0,8 ποσοστιαία μονάδα (18,7%)
  • Μειωμένο εμφανίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια στη περίπτωση των:
  • Εργαζομένων γυναικών κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες (10,4%).
  • Λοιπών μη οικονομικά ενεργών γυναικών (εκτός συνταξιούχων) κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες (28,3%).
  • Νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες (25,7%).

imerisia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.