Κατά τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 485 περιστατικά έναντι 391 του αντίστοιχου μήνα του 2014. Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής :

Τροχαία       50
Παθολογικά      181
Ορθοπεδικά – Χειρουργικά      141
Μέθη       05
Χρόνια       93
Αεροδιακομιδές       15

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.