Κατά τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 786 περιστατικά έναντι 609 του αντίστοιχου μήνα του 2014. Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής :

Τροχαία      80
Παθολογικά    340
Ορθοπεδικά    161
Μέθη     17
Χρόνια   169
Αεροδιακομιδές     19

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.