Κατά τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 786 περιστατικά έναντι 609 του αντίστοιχου μήνα του 2014. Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής :

Τροχαία       80
Παθολογικά     340
Ορθοπεδικά     161
Μέθη      17
Χρόνια    169
Αεροδιακομιδές      19

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.