ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Φορολογία

(α) Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ:
(i) τρεις συντελεστές ΦΠΑ:

– βασικός συντελεστής 23% (θα περιλαμβάνει και εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας),

– μειωμένος συντελεστής 13% για βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ξενοδοχεία και νερό, (εκτός από την αποχέτευση),

– υπερ-μειωμένος συντελεστής 6% μόνο για φάρμακα, βιβλία, και τα θέατρα,

(ii) καταργούνται εξαιρέσεις και απαλλαγές από ΦΠΑ (ασφάλιστρα κλπ)

(iii) καταργούνται σταδιακά οι εκπτώσεις στα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, που έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Η μείωση των εκπτώσεων θα αρχίσει από τον Οκτώβριο φέτος και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2016. Προβλέπεται να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα ενίσχυσης για τους κατοίκους.

Η αύξηση αυτή του συντελεστή ΦΠΑ μπορεί να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν ισοδύναμα πρόσθετα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κλπ.
(iv) αλλαγές στο καθεστώς υπαγωγής στον ΦΠΑ των μικρομεσαίων

(β) μπαίνουν περιορισμοί για ένταξη στο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών, αλλά καταργείται και η ειδική έκπτωση στο πετρέλαιο των αγροτών.

(γ) επιβάλλεται άμεσα 100% προκαταβολή του φόρου για την επόμενη χρονιά στα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά και για τον φόρο εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων μέχρι τα τέλη του 2017 (αντί του 2016 που είχε προτείνει πριν δύο εβδομάδες ο Γιούνκερ).

(δ) αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης αλλά μονιμοποιείται και η παρακράτησή της στην πηγή των εισοδημάτων.

(ε) περιορίζονται οι δικαιούχοι επιδότησης για πετρέλαιο θέρμανσης το 2016.

(στ) αλλάζουν οι τιμές ζώνης των αντικειμενικών αξιών, αλλά αυξάνονται οι συντελεστές φόρου ακινήτων, αν χρειαστεί, για να διασφαλιστούν το 2015 και το 2016 έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 2,65 δισ. ευρώ.

(ζ) νέα ποινική νομοθεσία σχετικά με τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη

(η) αλλάζει ο συντελεστής του φόρου του ναυτιλιακού κλάδου

(θ) αύξηση στον φορολογικό συντελεστής εταιρειών από 26% σε 28% από τον Σεπτέμβριο

(ι) φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

(ια) καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων

(ιβ) φόρος πολυτελείας για τα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση του συντελεστή από 10% σε 13%, που θα επιβληθεί με τα εκκαθαριστικά που εκδίδονται φέτος

 gazzetta.gr 

Leave a Reply

Your email address will not be published.