ΕΒΕΔ LOGO

www.ebed.gr

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας του έργου: «Ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για την μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου» που θα διεξαχθεί:

στο Παράρτημα Καλύμνου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου,

την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 18.00

Ανάδοχος: Ένωση εταιριών DOTSOFT Α.Ε. – Unisystems Α.Ε.

ΕΒΕΔ ΕΣΠΑ LOGO

Leave a Reply

Your email address will not be published.