Ενέργειες και Πεπραγμένα Έτους 2014 – 2015 έως και σήμερα, 4ος 2016, της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου Νότιας Ρόδου:

• Απευθύνθηκε:
– σε Υπουργεία, σε βουλευτές,
– στην Π.Ν.ΑΙ.,
– στον Δήμο Ρόδου,
– στις Διευθύνσεις, στις Υπηρεσίες,
– στους Φορείς,
– στο Λιμενικό Ταμείο,
– στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική.

• Υπέβαλλε ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ αρχής γενομένης, τον 9ο και 10ο του 2014, αμέσως μετά την ορκωμοσία, σε Π.Ν.ΑΙ. – Δήμο Ρόδου και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

• Κατέθεσε αιτήματα, έγγραφα, email προς Υπουργεία, Βουλευτές Δωδεκανήσου, ΠΝΑΙ, ΔΗΜΟ, Δημοτικές – Μικτές Επιχειρήσεις, Διευθύνσεις – Υπηρεσίες, Φορείς, Λιμενικό Ταμείο, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Συλλόγους, Εκκλησία, Εθελοντές.

• Συνεργάσθηκε, κατόπιν συχνών επαφών και συναντήσεων:
– Με τον Δήμαρχο Ρόδου,
– με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, παρακολουθώντας αρκετές συνεδριάσεις,
– με τον Συντονιστή Νότιας Ρόδου, για το 2015.
– τη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου με όλο το προσωπικό.
– Τους προέδρους Νότιας Ρόδου,
– Τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου,
– Το Π.Π.Ι. Γενναδίου και το προσωπικό,
– Τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασκληπιείου,
– Την Εκκλησία,
– Τους εθελοντές
– Τους πολίτες.

• Δέχθηκε αιτήματα πολιτών.

• Σε συνεργασία με την Ενότητα Νότιας Ρόδου φρόντισε για τα θέματα καθημερινότητας, με καταγραφή ανά ημέρα και μήνα σχετικά με:
– Αγροτική Οδοποιία – Μηχανήματα
– Βλάβες Ύδρευσης – Ηλεκτρολογικές
– Καθαριότητα – Κλαδέματα – Κόψιμο ξερών χόρτων.

• Απέστειλε 10 προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, 4 έκτακτες, πήρε 26 αποφάσεις, το έτος 2014-2015.

• Στήριξε και επιθυμεί τις νέες επενδύσεις για περεταίρω ανάπτυξη.

• Συμβάλει στην προώθηση και προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και μνημείων.

• Εξέδωσε προεγκρίσεις καταστημάτων, αδειών μουσικής.

• Βεβαίωσε γνήσια υπογραφής.

• Εξέδωσε βεβαιώσεις προς πολίτες για νόμιμη χρήση.

• Λειτούργησε ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

• Στο γραφείο 8, 9, 10 και 11/07/2015, σε συνεργασία με την Αγροτική Ένωση, εξυπηρέτησε αγρότες για τις επιδοτήσεις.

• Πραγματοποίησε τη Συλλογή και Ονομαστική Καταγραφή 1.700 Ελλήνων Ομογενών (Ασκληπενών) ανά τον κόσμο: Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Αργεντινή, Αφρική, Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Ιταλία, με στόχο την ηλεκτρονική καταγραφή και αποστολή τους στο γραφείο του Απόδημου Ελληνισμού του Δήμου Ρόδου και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

• Συγκάλεσε (και πρέπει να είναι η μοναδική ίσως κοινότητα που το πραγματοποίησε) δύο λαϊκές συνελεύσεις …. !!!

Σε ότι αφορά Μελέτες Έργων – Έργα:

Συνολικά αιτήθηκε, εικοσιτέσσερις (24) μελέτες για το 2014 – 2015, ουσιαστικά μέσα σε λιγότερο από ένα έτος.

Από αυτές:

• Τρεις (3) βρίσκονται σε Αρχικό στάδιο και αφορούν:
– Πολεοδομικού σχεδιασμού
– Αποτύπωσης – Αναστήλωσης Ιπποτικού Φρουρίου (κάστρου) Ασκληπειού,
– Επισκευής – Συντήρησης Λιμενίσκου στο Κιοτάρι.

• Μία (1) μελέτη έχει Υπόβαθρο για την ολοκλήρωση μελέτης Ανάπλασης Πλατείας – Κοινόχρηστων Χώρων (στάθμευσης).

• Είκοσι (20) μελέτες Εκπονήθηκαν ή βρίσκονται σε Εξέλιξη. Συγκεκριμένα μελέτη για:
1. Αγροτική Οδοποιία, Υπουργείο Ανάπτυξης – Δήμος Ρόδου,
2. Καθαρισμός Ρεμάτων, Περιφέρεια Ν.ΑΙ. – Δήμος Ρόδου,
3. Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου, ΠΝΑΙ,
4. Αναγέννηση Καμμένων Δασών, ΠΝΑΙ,
5. Πλακόστρωσης Παραδοσιακού Οικισμού, ΠΝΑΙ – Δήμος Ρόδου
6. Ηλεκτροφωτισμού – Πεζοδρομίων – Ανάπλασης Παραλιακής ζώνης Κιοτάρι, ΠΝΑΙ – Δήμος Ρόδου
7. Επέκτασης Ηλεκτροφωτισμού 6 φωτιστικών στηλών προς το Κάστρο.
8. Συντήρησης Παιδικού Σταθμού, η «Καστροφωλίτσα», Δήμος Ρόδου,
9. Διάθεσης Λυμάτων Compact Ασκληπειού,
10. Ύδρευσης Ξενοδοχειακής Ζώνης στο Κιοτάρι,
11. Ηλεκτροδότησης Υφιστάμενων Δεξαμενών στην περιοχή «Κουρκουτελλάρι»,
12. Συντήρησης και Αποκατάστασης βλαβών Υφιστάμενου Δικτύου Ύδρευσης στο Κιοτάρι,
13. Ανόρυξης τριών 3 δοκιμαστικών Γεωτρήσεων εκ των οποίων οι δύο (2) επιτυχής: μια στην Αγροτική περιοχή «Κουναράς» και η άλλη στην Τουριστική κυρίως Περιοχή «Μεγάλη Γη» στο Κιοτάρι.
14. Ομβρίων Υδάτων στο Κιοτάρι,
15. Αντικατάστασης Ηλεκτρολογικών Πινάκων Αντλιοστασίων στην περιοχή «Μεγάλη Γη»,
16. Αποτύπωσης Δικτύων, Γεωτρήσεων, Δεξαμενών, Αντλιοστασίων σε Χάρτη,
17. Υπογείωσης Καλωδιών στον Παραδοσιακό Οικισμό Ασκληπειού και Διευθέτησης Δημοτικού Φωτισμού,
18. Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού προς το Κάστρο,
19. Αξιοποίηση Νέων Γεωτρήσεων και Σύνδεσή τους με τα δίκτυα ύδρευσης.
20. Ελέγχου – Αξιοποίησης Νερού στην Κάτω Βρύση.

Από τις άνω 20 μελέτες:

– Επτά (7) εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν. Εκτελούνται μάλιστα έως το τέλος Απριλίου και αρχές Μαΐου 2016, δύο μεγάλα έργα. Το ένα δημοπρατήθηκε στο τέλος 2015, συνολικού ύψους 580.000 ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άμεσα εκτελείται. Το δεύτερο δημοπρατήθηκε αρχές 2016, συνολικού ύψους 542.000 ευρώ της ΔΕΥΑΡ / Δήμου Ρόδου και άμεσα εκτελείται. Συνολικά και οι επτά (7) μελέτες – έργα αγγίζουν το ένα εκατομμύριο, τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ευρώ !!!

– Τέσσερις (4) μελέτες εντάχθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εγκεκριμένη πίστωση συνολικού ύψους εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, άμεσα εκτελεστέες και αφορούν:
την Κατασκευή του Κόμβου,
Την Αναγέννηση Καμένων Δασών,
Την Ολοκλήρωση Καθαρισμού Ρεμάτων,
Τον Ηλεκτροφωτισμό Εθνικής Οδού.

– Έξι (6) μελέτες ευελπιστούμε να εκτελεστούν άμεσα, συνολικού ύψους πεντακοσίων (500.000) χιλιάδων ευρώ και αφορούν:
Εργασίες Ομβρίων Υδάτων στο Κιοτάρι,
Συντήρησης Παιδικού Σταθμού, η «Καστροφωλίτσα»
Διάθεσης Λυμάτων Compact Ασκληπειού,
Αξιοποίησης των Νέων Γεωτρήσεων στις περιοχές «Κουναρά» και «Μεγάλης Γης» και Σύνδεσής τους με το υφιστάμενο Δίκτυο,
Αξιοποίησης Νερού Κάτω Βρύσης,
Πεζοδρόμησης στο Κιοτάρι.

– Τρεις (3) μελέτες είναι ώριμες προς έγκριση και ένταξη, αφού απαραιτήτως προκύψουν πόροι, πηγές χρηματοδότησης για:
Υπογείωση των καλωδίων στον Παραδοσιακό Οικισμό και διευθέτηση του Δημοτικού Φωτισμού με κόστος εκτέλεσης ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000) ευρώ !
Πλακόστρωση του Παραδοσιακού Οικισμού με κόστος εκτέλεσης ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000) ευρώ !
Επέκταση έξι (6) Φωτιστικών Στηλών Δημοτικού Φωτισμού προς το Κάστρο, κόστους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Εν κατακλείδι,

στην Δημοτική Κοινότητα Ασκληπειού Νότιας Ρόδου, από τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

Εκτελούνται από το 2015 έως και τον Απρίλιο του 2016, έργα που φθάνουν το ένα εκατομμύριο, τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ευρώ !!!

Έως το τέλος του 2016, θα εκτελεστούν έργα ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) ευρώ !!!

Τέλος, στη διάρκεια της πενταετίας 2014 – 2019, εάν υπάρξουν πηγές χρηματοδότησης, θα εκτελεστούν επιπλέον έργα δύο εκατομμυρίων, πέντε χιλιάδων (2.005.000) ευρώ !!!

Με τον απόλυτο σεβασμό,
Η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου,
Μαρία Εμμανουήλ Παπαβασιλείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.