Από την Τήλο στη Ρόδο ταξίδεψε την Πέμπτη αποστολή του ταε κβον ντο για εξετάσεις ζώνης. Για πρώτη φορά 17 παιδιά από 7 έως και 17 ετών, μαζί με το δάσκαλό τους Νίκο Καραβασίλη.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στην αίθουσα της σχολής στη Ρόδο και το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί στην Τήλο μόλις το τελευταίο έτος. Το Σωματείο ταε κβον ντο Κολοσσός, έχει συμβάλλει στη δραστηριοποίηση δεκάδων παιδιών. Ευχαριστίες εκφράζονται και προς το δάσκαλο του Κολοσσού στη Ρόδο Μιχάλη Καραβασίλη.

ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 3 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 2 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.