ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Δήμαρχος της Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος, μέλος της ομάδας νησιωτικών Δημάρχων, παρών στη συνεδρίαση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στη συνεδρία για την υπογραφή του Συμφώνου των Νησιών.

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, έλαβε χώρα στο κτήριο της Επιτροπής για τις Περιφέρειες της Ευρώπης (Committee of the Regions),  η συνεδρίαση με θέμα “Νησιά για την έξυπνη πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Πορεία για το 2020  (Islands Towards Smarter Multilevel Governance in their Path to 2020)”. Παρών ήταν δεκάδες εκπρόσωποι από τα νησιά διαφόρων χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης. Στην στρογγυλή τράπεζα συζήτησης τα Ελληνικά νησιά εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Νισύρου ο οποίος στην ομιλία του έκανε αναφορά στη σημασία της νησιωτικότητας και την ανάγκη θεσμοθέτησης μέτρων που να αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά νησιά σαν ιδιαίτερο κομμάτι της Ευρώπης με ιδιαίτερα προβλήματα που απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις. Σχετικά με τα μικρά νησιά έκανε αναφορά στον περιορισμένο πληθυσμό, στη μικρή έκταση, και στους περιορισμένους φυσικούς πόρους. Είπε ότι είναι απομακρυσμένα αλλά διαθέτουν το καθένα ιδιαιτερότητες με πλούσιο και ευαίσθητο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ο νησιωτικός χαρακτήρας επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή αγαθών και το κόστος ζωής. Τα Νησιά σε σύγκριση με την Ηπειρωτική Ελλάδα δεν μπορούν  να έχουν:

 οικονομίες κλίμακας λόγω της περιορισμένης ποικιλίας και ποσότητας πόρων,  καλή προσβασιμότητα και χαμηλό κόστος μεταφοράς.

Οι οικονομικές επιδόσεις των νησιών γενικά υστερούν αυτών της ΕΕ-27, λαμβάνοντας υπόψη τους περισσότερους από τους βασικούς δείκτες ανάπτυξης. Αυτή η χαμηλή απόδοση μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη πόρων.  Η ελκυστικότητα των Νησιών επηρεάζεται άμεσα από τον νησιωτικό τους χαρακτήρα: χαμηλή προσβασιμότητα, χαμηλής ποιότητας και υψηλού κόστους Υπηρεσίες, δύσκολη σύνδεση με εξωτερικές οικονομίες. Οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας της ΕΕ σε καμμία περίπτωση δεν έχουν επιτευχθεί στα νησιά (% της απασχόλησης, δαπάνες στην έρευνα και την ανάπτυξη προιόντων και υπηρεσιών, δυνατότητες ανάπτυξης του μορφωτικού επιπέδου,  διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής, αποδοτικότητας των φυσικών πόρων κλπ). Η ευπάθεια είπε, είναι ένα χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών (monoactivity / τουρισμός – δημόσια παρέμβαση) και το περιβάλλον (χαμηλή διαθεσιμότητα των πόρων – ευθραυστότητα)

 Η Ελκυστικότητα και οι οικονομικές επιδόσεις είναι ακόμη χαμηλότερες για τα μικρά νησιά. Η ευπάθεια είναι υψηλότερη.  Οι Φυσικοί και πολιτιστικοί  πόροι αποτελούν σημαντικές δυνατότητας για ένα μεγάλο αριθμό νησιών. Ο Νησιωτικός χαρακτήρας των μικρών νησιών πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μόνιμο, φυσικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει αρνητικά, άμεσα και έμμεσα, την ελκυστικότητα των νησιών. Ο νησιωτικός χαρακτήρας μπορεί να θέσει εμπόδια για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. Ο νησιωτικός χαρακτήρας δημιουργεί άνισες ευκαιρίες μεταξύ των μικρών ελληνικών νησιών και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα μεγάλα προβλήματα που τα ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα τους, είναι τα εξής:  Δυσκολία στις μεταφορές, Ελλειψη καθαρού πόσιμου νερού,  Η πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, Επεξεργασία λυμάτων,  Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υψηλό περιβαλλοντικό κόστος

Γι’ αυτό το λόγο, ο Δήμαρχος Νισύρου πρότεινε όπως η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση να  εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική για τα νησιά προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, και οι διαφορετικές δαπάνες λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Πρότεινε όπως το ΦΠΑ για να νησιά να μηδενιστεί για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα στο υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σήμερα, 25 Ιουνίου, βρίσκεται σε εξέλιξη η 35η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαικής Επιτροπής για τα Νησιά.

Leave a Reply

Your email address will not be published.