ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ «ΡΟΔΙΑ ΕΛΑΦΟΣ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 8 και 26 του καταστατικού), η οποία θα γίνει εις την ΑΙΘΟΥΣΑ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, την  Κυριακή 5η Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00΄(πρωινή), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. Εις περίπτωσιν μη απαρτίας, που είναι και το πιο πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη Κυριακή 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 την ίδια ώρα (10:00) στον ίδιο τόπο και χώρο και με το ίδιο θέμα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως, και η οποία θα θεωρηθεί εν ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρον 7 παρ.7 του Καταστατικού) 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Προέδρου αυτής, και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και Ελεγκτικής Επιτροπής, διά την νέα διετία 2016-2018.

ΚΑΛΕΙ, επίσης, όσα από τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Συλλόγου, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του καταστατικού και επιθυμούν να λάβουν μέρος ως ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ δια τα αξιώματα του Δ.Σ. κ.λ.π., όπως υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986, προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, μέχρι την 3η Ιουνίου 2016.

            Απολύτως απαραίτητη η προσκόμιση της θεωρημένης άδειας θήρας έτους 2015-2016, κατά την ψηφοφορία. 

Εκ του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                   Ο Γεν. Γραμματεύς

 

(Χατζηνικήτας Κων/νος)                                                      (Μαστρογεωργίου Ιωάννης)

Leave a Reply

Your email address will not be published.