Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 27/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΠΑΠΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στην Τ.Κ. Γενναδίου.

2) Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΑ στην Τ.Κ. Γενναδίου.

3) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της HASBERG Camila-Margerita (Έγγραφο ΑΠ 2591/2015 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. (Θέμα από αναβολή)

4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗ Φωτεινής. (Έγγραφο ΑΠ 2742/2015 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. (Θέμα από αναβολή)

5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3161/2015 και 3268/2015) (Θέμα από αναβολή)

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Μ. Νικολιδάκης & Σια ΕΕ. (Έγγραφο ΑΠ 1327/2015 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. (Θέμα από αναβολή)

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3162/2015). (Θέμα από αναβολή)

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΜΟΥΡΗ Στυλιανού. (Έγγραφο ΑΠ 2431/2015 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.  (Θέμα από αναβολή).

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3163/2015) (Θέμα από αναβολή)

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΦΩΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΟΕ. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7385/2014) (Θέμα από αναβολή)

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της JINSJO MARIANNE. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3375/2015.

12)  Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3376/2015.

13) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3377/2015.

14) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΜΙΡΑΝΤΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3422/2015.

15) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3388/2015.

16) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3373/2015).

17) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του MADSEN ZACHARIAS (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3800/2015).

18) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος τoυ ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3803/2015, 3806/2015, 3807/2015 και 3810/2015).

Leave a Reply

Your email address will not be published.