Κατά τον μήνα ΑΥΓΟΣΤΟ  2015 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 997 περιστατικά έναντι 770 του αντίστοιχου μήνα του 2014. Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής :

Τροχαία       96
Παθολογικά     429
Ορθοπεδικά     156
Μέθη      65
Χρόνια    229
Αεροδιακομιδές      22

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.