Κατά τον μήνα ΑΥΓΟΣΤΟ  2015 το ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ διεκπεραίωσε 997 περιστατικά έναντι 770 του αντίστοιχου μήνα του 2014. Αναλυτικότερα τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν είχαν ως εξής :

Τροχαία      96
Παθολογικά    429
Ορθοπεδικά    156
Μέθη     65
Χρόνια   229
Αεροδιακομιδές     22

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.