ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  ΡΟΔΟΥ  «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ
Έτος: 2015 Μήνας: Ιούνιος
Α.  ΚΙΝΗΣΗ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Αριθμός  κινήσεων α/φών δημοσίων μεταφορών
2013 2014 2015 %  15/14 %  15/13
1. Πτήσεις  εσωτερικού 1.040 873 932 6,76 -10,38
2. Πτήσεις  εξωτερικού 3.783 4.335 3.930 -9,34 3,89
Αριθμός  κινήσεων α/φών μη δημοσίων μεταφορών
3. Γενική αεροπορία -Mil 318 372 367 -1,34 15,41
Συνολικές κινήσεις α/φών 5.141 5.580 5.229 -6,29 1,71
Β.  ΑΦΙΞΕΙΣ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Αφίξεις με α/φη δημοσίων μεταφορών
2013 2014 2015 %  15/14 %  15/13
1. Πτήσεις  εσωτερικού 31.764 33.177 37.930 14,33 19,41
2. Πτήσεις  εξωτερικού 321.795 348.840 316.981 -9,13 -1,50
Αφίξεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών
3. Γενική αεροπορία -Mil 354 363 588 61,98 66,10
Συνολικές αφίξεις 353.913 382.380 355.499 -7,03 0,45
Γ.  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Αναχωρήσεις με α/φη δημοσίων μεταφορών
2013 2014 2015 %  15/14 %  15/13
1. Πτήσεις  εσωτερικού 30.581 32.542 36.534 12,27 19,47
2. Πτήσεις  εξωτερικού 290.560 322.278 288.921 -10,35 -0,56
Αναχωρήσεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών
3. Γενική αεροπορία -Mil 378 378 505 33,60 33,60
Συνολικές αναχωρήσεις 321.519 355.198 325.960 -8,23 1,38
Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Αφίξεις και αναχωρήσεις με α/φη δημοσίων μεταφορών
2013 2014 2015 %  15/14 %  15/13
1. Πτήσεις  εσωτερικού 62.345 65.719 74.464 13,31 19,44
2. Πτήσεις  εξωτερικού 612.355 671.118 605.902 -9,72 -1,05
Αφίξεις και αναχωρήσεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών
3. Γενική αεροπορία -Mil 732 741 1.093 47,50 49,32
Συνολική διακίνηση 675.432 737.578 681.459 -7,61 0,89
Ε. ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Διερχόμενοι με α/φη δημοσίων μεταφορών
2013 2014 2015 %  15/14 %  15/13
1. Πτήσεις  εσωτερικού
2. Πτήσεις  εξωτερικού 6.258 5.618 5.149 -8,35 -17,72
Διερχόμενοι  με α/φη μη δημοσίων μεταφορών
3. Γενική αεροπορία -Mil 15 26 20 -23,08 33,33
Σύνολο Διερχομένων 6.273 5.644 5.169 -8,42 -17,60

Leave a Reply

Your email address will not be published.