ΘΕΜΑ:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΧΑΛΚΗΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΣ

Σχετ. Το με αρ.πρωτ. 2388/3-6-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ολοκλήρωση της πράξης

Πρόκειται  για έργο (αρχικού προϋπολογισμού 1.370.327,95€)  που έχει υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το έργο  αφορά  στην προμήθεια  και  εγκατάσταση της Μονάδας Αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος (παραγωγής 600μ3 ημερησίως πόσιμου νερού) με τον συνοδό εξοπλισμό της, πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη καθώς και στην  κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών συνοδών έργων για τη λειτουργία της αφαλάτωσης του νησιού της Χάλκης.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την προμήθεια της μονάδας Αφαλάτωσης, η οποία περιλαμβάνει και μια (1) προκατασκευασμένη μεταλλική  δεξαμενή  ύδρευσης χωρητικότητας 700μ3, υπογράφηκε στις 18/03/2014.

Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την κατασκευή των Τεχνικών συνοδών Έργων λειτουργίας της Μονάδας εγκρίθηκε στις 28/06/2016 (ΔΤΕ 2962/28-06-2016).

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό  Α.Π. 2388/ 3-6-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωση της Πράξης  απαιτείται η λήψη απόφασης για την παραχώρηση του έργου στον Δήμο Χάλκης για την λειτουργία του.

Παρακαλούμε λοιπόν για την έγκριση παραχώρησης του έργου από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

  O Αντιπεριφερειάρχης

Φιλήμονας Ζαννετίδης

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.