Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την  27η Αυγούστου 2015,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, καλείσθε να προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση για το 2015 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και γνωμοδότηση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ρόδου 2015 – 2019.

 

2.Καθορισμός λογότυπου Δήμου.

 

3.Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Ρόδου.

 

4.Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου έτους 2016. 

 

5.Υποβολή προτάσεων για αντιμετώπιση εγκατάστασης των Ρομά και των προσφύγων.

 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 28η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.

 Φώτιος Χατζηδιάκος  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.