ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Λίνδου, σας προσκαλεί σε δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 24 Αυγούστου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88,89 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση  Προέδρου

Θέμα  1ο: Λήψη απόφασης για Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Εστιατόριο-Μπαρ – Κέντρο Διασκέδασης της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  που  βρίσκεται στη  Δημοτική Κοινότητα Λίνδου, περιοχή «Βλυχά», Κ.Μ 44Γ και 54Α γαιών Λίνδου.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (έγγραφο Δημάρχου Ρόδου υπ΄άρ.2/69082/27-7-2015).

Θέμα   3ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών μουσικής καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διάφορα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας  Λίνδου

 

 

                           

Γεώργιος Ν.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.