ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Την 10 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 καλείστε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ενημέρωση για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου – Απολογισμός 9ος 2014 -9ος 2015

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων

 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων
 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής
 3. Παράταση ωραρίου μουσικής στην «Μαργελλος Εμμ.& σία ΟΕ» (Πλ.Κουντουριώτη)
 4. Παράταση ωραρίου μουσικής στην «Μαργελλος Εμμ.& σία ΟΕ» (Πλ.Ιπποκράτους)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ

 1. Νέοι κχ επί της Θεμιστοκλέους
 2. Νέος κχ επί της Λυσία και Σωκράτους
 3. Νέος κχ επί της Πολυδώρου
 4. Νέος κχ επί της Πλ. Διονυσίου
 5. Τροποποίηση και επέκταση κχ επί της Πλ. Ιπποκράτους
 6. Επέκταση κχ επί της Περικλέους

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Μελετών και εφαρμογών

 1. Σημειακή τροποποίηση ΟΤ_823 και ΟΤ _831 περιοχής επέκτασης – αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Αγίων Αποστόλων – Ασγούρου.
 2. Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. 351/2002
 3. Τροποποίησης κανονισμού κοινοχρήστων χώρων στην οδό Νικ. Πλαστήρα της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου εξ αναβολής

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 1. Καθορισμός προορισμού και χρήσεων στην πλατεία Γοργοποτάμου εξ αναβολής

 

Τμήμα Συγκοινωνιών, κυκλοφορίας & αδειών μεταφορών

 1. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη σήμανσης, διοχετευτικής διαρρύθμισης και σηματοδότησης κρίσιμων κόμβων, για την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κεντρική περιοχή της πόλης της Ρόδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Περιβάλλοντος

 1. Αίτημα υιοθέτησης πάρκου «Φιλικής εταιρείας».

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Παγκάς Μιλτιάδης

Leave a Reply

Your email address will not be published.