Συνεδριάζει σήμερα 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. (εισηγητής Γ. Νισύριος – Αντιδήμαρχος).
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου έτους 2016 (εισηγήτρια – Πολυχρονίου Σοφία).
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ τριμήνου Εκτέλεσης του Προυπολογισμού έτους 2015 Δήμου Καρπάθου (εισηγήτρια – Πολυχρονίου Σοφία, Δντρια Διοικ. και Οικονομικών).
4. Διόρθωση απολογισμού έτους 2012 βάσει του αριθ. πρωτ. 73492/6-11-2015 φύλλου μεταβολών και ελλείψεων για εκτέλεση, του ελεγκτικού συνεδρίου και των προφορικών εντολών του Επιτρόπου( εισηγήτρια – Πολυχρονίου Σοφία, Δντρια Διοικ. και Οικονομικών) .
5. Καθορισμός κωδικού δεκτικού προπληρωμής (εισηγητής Κοσμάς Ιωάννης – Αντιδήμαρχος).
6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικών προσωπικού (εισηγητής Λάμπρος Ηλίας – Δήμαρχος).
7. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων – ΠΔ 270/80 (πρακτικό κλήρωσης αριθ1139/10-2-2016) εισηγητής Λάμπρος Ηλίας Δήμαρχος.
8. Ορισμός επιτροπών (πρακτικό κλήρωσης αριθ. πρωτ. 702/27-1-2016) – εισηγητής Λάμπρος Ηλίας – Δήμαρχος.
9. Ορισμός επιτροπών (πρακτικό κλήρωσης αριθ. πρωτ. 958/1-2-2016) εισηγητής Νισύριος Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
10. Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθ. 3/2016 απόφασης του ΔΣ (Ανάκληση της αριθ. 48/2015 απόφασης του ΔΣ περί παραχώρησης χρήσεως υπόγειου χώρου στο Δημοτικό Μέγαρο Ολύμπου για τη στέγαση του ΠΟΡΟΚ. – Παραχώρηση της χρήσεως του χώρου στον Αστυνομικό Σταθμό Ολύμπου». (εισηγητής Λάμπρος Ηλίας – Δήμαρχος).
11. Απαλλαγή προσαυξήσεων (εισηγητής Κοσμάς Ιωάννης – Αντιδήμαρχος).
12. Διαγραφές χρεών. (εισηγητής Κοσμάς Ιωάννης – Αντιδήμαρχος).
13. Διενέργεια προμηθειών (εισηγητής Σπανός Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΤΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.