ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΤΗΣ    9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015  ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις  9 του μηνός  Σεπτεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου  με  θέματα:

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

 1. Βεβαίωση οφειλομένων τελών και δικαιωμάτων για είσπραξη βάσει της διαδικασίας ως δημοσίων εσόδων.
 1. Εξέταση αιτήματος Λιμενικού Σταθμού Κάσου για την προαπαιτούμενη γνώμη Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για την παραχώρηση χρήσης χώρου κτιρίου επιβατών Λιμένα Φρυ Κάσου στον εν λόγω Λιμενικό Σταθμό για την στέγασή του, για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.
 1. Εξέταση αιτήματος της ‘’Κ.Α.Ε. Α.Ε.’’ για την παραχώρηση χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Εμπορικού Λιμένα Ρόδου, για την προσωρινή τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης με το λογότυπο της εταιρίας.
 1. Εξέταση αιτήματος της ‘’PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ’’ για την παραχώρηση χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Εμπορικού Λιμένα Ρόδου, για την προσωρινή τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας.
 1. Εξέταση αιτήματος της ‘’ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΤΡΗ Ο.Ε.’’ για την παραχώρηση χρήσης τμήματος χερσαίας λιμενικής ζώνης πόλεως Ρόδου (Λιμένα Ακαντιάς), για την προσωρινή τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματης πώλησης αγαθών (νερά, αναψυκτικά, σνακ κ.λ.π.), για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
 1. Έγκριση  δαπανών  προμηθειών και εργασιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
 1. Εξέταση αιτημάτων ιδιωτών για την παραχώρηση χρήσης κιόσκι εντός Εμπορικού Λιμένα Ρόδου (πλόες προς Τουρκία).
 1. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου σύμφωνα με στο Σχέδιο Ασφαλείας λιμένων Ρόδου
 1. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

ΔΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωσης Home Port στο Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου»  υπό της αναδόχου εταιρείας Ευθυμίου Παρή & Σια ΟΕ»
 1. Έγκριση 2ου Λογαριασμού της Παροχής Υπηρεσίας καθαρισμού αίθουσας Home Port και κτιρίων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ στο Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου”  ποσού 11.600.00 με ΦΠΑ 16% υπό της αναδόχου εταιρείας  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.
 1. Έγκριση: 1) Της μελέτης «Προμήθεια ξύλινου δαπέδου (deck) και υλικών συντήρησης για την επισκευή εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.». 2) Της διενέργειας της προμήθειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 3) Της συγκρότησης της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. & 4. Της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού  14.848,00 €  με Φ.Π.Α. 16% από τον  ΚΑΕ 10-6669.000
 1. Έγκριση: 1) Της μελέτης «Προμήθεια σιδήρων και υλικών συντήρησης για την επισκευή εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.». 2) Της διενέργειας της προμήθειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 3) Της συγκρότησης της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. & 4. Της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 848,00 €  με Φ.Π.Α. 16% από τον  ΚΑΕ 10-6669.000
 1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου: “ Επείγουσες εργασίες κατασκευής επιστρώσεων και συστημάτων απορροής όμβριων για την προστασία του έργου «Κρηπίδωση – διαπλάτυνση της παραλιακής οδού στην Ν/Α πλευρά του όρμου Πανορμίτη Σύμης»” Αναδόχου Παπαγεωργίου Κυριάκου του Μαρίνου.
 1. Έγκριση: 1) Της μελέτης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή  επιστρώσεων και μεταλλικών εξαρτημάτων καταφυγίου σκαφών αναψυχής στα Λιβάδια Τήλου» 2) Της απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου στον Ανδρέα Φιλίππου  ΕΔΕ. 3) Της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.100,00 χωρίς Φ.Π.Α. 16%  από ίδιους πόρους ΚΑΕ 10.7329.174
 1. Έγκριση : 1) της μελέτης ‘’Συντήρηση του δικτύου Η/Φ και δικτύου ύδρευσης στον τουριστικό λιμένα Μανδρακίου Ρόδου’’, 2) του τρόπου ανάθεσης εργασιών στον ΝΙΣΥΡΙΟ Α. ΗΛΙΑ Ε.Δ.Ε.’’ και 3) της διάθεσης της πίστωσης συνολικού ποσού 4.906,80€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% (K.A.E.:10-7339)»
 1. Έγκριση της μελέτης του έργου: « ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Διακογεωργίου Γεώργιος μελετητής Δ.Ε.
 1. Έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ» που συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας  με προϋπολογισμό εργασιών 435.000,00( με Φ.Π.Α 16%)
 1. Σχετικά με την διακοπή των εργασιών του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ  από την ανάδοχο εταιρεία ΚΑΚΝΗΣ Ε.-ΚΙΝΟΥΣ Μ. Ο.Ε.
 1. Έγκριση : 1) της μελέτης ‘’Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών πινάκων λιμένα Κολώνας Ρόδου’’, 2) του τρόπου ανάθεσης εργασιών και 3) της διάθεσης της πίστωσης συνολικού ποσού 4.918,98€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% (K.A.E.:10-7339)»
 1. Έγκριση : 1) της μελέτης: “Καθαρισμός και αποκομιδή απορριμμάτων από την θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού λιμένα Ρόδου και Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου 2)του τρόπου ανάθεσης εργασιών  και 3) της διάθεσης  πίστωσης συνολικού ποσού 3.480,00€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% (K.A.E.:10-7329174)
 1. Έγκριση 7ης πιστοποίησης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΜΗΣ», ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (235.644,62€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.
 1. Έγκριση 2ης πιστοποίησης της μελέτης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ Ν. ΡΟΔΟΥ», ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (23.684,47€) αναδόχου μελετητικού σχήματος: «Αλβέρτος Γιαμίν& Συνεργάτες Ε.Μ.Ε. δ,τ., CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε., Τσούκα Μαργαρίτα, Τσαρούχη Αλίκη, Παντελάκης Δημήτριος – Τιμολέων, Ευαγγέλου Ευάγγελος, Γιαννέλης Γεώργιος, Μιχαηλίδου Ευαγγελία».
 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης λιμενικών έργων με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από Θαλασσινή Πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς».
 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Υποστηρικτικές μελέτες και οριστική μελέτη του έργου: Ολοκλήρωση λιμενικών έργων Λιμένα Καμείρου Σκάλας Ν. Ρόδου».
 1. Έγκριση 3ης παράτασης της 1ης αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΜΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Leave a Reply

Your email address will not be published.