Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την  24η Σεπτεμβρίου 2015,  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 18.30 καλείστε να προσέλθετε στην  16η Τακτική Συνεδρίαση για το 2015  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010).

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

1.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου)

Έγκριση των κατωτέρω Αποφάσεων :

1.1.Αρ.177/2015 που αφορά «Έγκριση της αρ.394/2013 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου που αφορά σε «αλλαγές στον Κανονισμό Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου (θέμα από αναβολή).

1.2.Αρ.162/2015 που αφορά «Αιτήματα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα της Δ.Κ.Λίνδου (Σχετ.αρ.30/2015 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ.Λίνδου και το ΑΠ 1376-1426/4.8.2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

1.3.Αρ.163/2015 που αφορά τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ.Έμπωνας και Τ.Κ.Σιανών ).

1.4.Αρ.164/2015 που αφορά έγκριση της 48/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ιαλυσού με θέμα «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας μουσικής και παρατάσεως ωραρίου μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στη Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού»

1.5.Αρ.169/2015 που αφορά έγκριση της αρ.195/2015 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου για μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιπποκράτους (αίτημα της Ο.Ε Μαργέλλος Εμ. και Σία).

1.6.Αρ.171/2015 που αφορά  έγκριση της αρ.200/2015 απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου που αφορά αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα στης οδού Νικολάου Σάββα(αίτημα «Μ.Ι.ΚΕΣΙΔΗ και ΣΙΑ Ε.Ε).

1.7.Αρ.178/2015 που αφορά έγκριση της αρ.7/2015 απόφασης Συμβουλίου της Τ.Κ.Απολλώνων για μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην κ.Κοκκίνου Παρασκευή.

  1. ΘΕΜΑΤΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΡΜΑΕ)»

(Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΡΜΑΕ κ.Ι.Κούρτης)

2.1. Υπεκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΚΤΑΙΟΝ» (Αρ.πρωτ.2/88446/2015).

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου)

3.1. Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπ’αριθ.227/2015 και 478/2015   Αποφάσεων του Δ.Σ σύμφωνα με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

 

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα. Β.Παπαδημητρίου)

4.1.Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου 2 «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών & διοικητικών χώρων» της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νοτίας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» (αρ.πρωτ.2/85496/2015).

4.2.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων (αρ.πρωτ.2/85990 και 2/87546/2015).

 

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου)

5.1.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) Ρόδου (αρ.πρωτ.16/81073/2015).

5.2.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκβάθυνση λεκάνης-συντήρηση φράγματος 7 πηγών» (αρ.πρωτ.16/85479/2015).

5.3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11,4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Κ Αρχαγγέλου ) Β΄φάση (16/87070/2015).

5.4.Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ρόδου (αρ.πρωτ.16/88122/2015).

5.5.Επανασχεδιασμός της μελέτης του έργου «Αποχέτευση Πεύκων» (αρ.πρωτ.16/88156/2015).

5.6.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση επισκευών κτιρίου Προσκόπων» (αρ.πρωτ.16/87985/2015).

5.7.Παράταση προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε Πεταλούδων Δήμου Ρόδου (αρ.πρωτ.16/85435/2015).

5.8.Έγκριση φακέλου έργου και τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση-βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου «Επιτρόπου» στη Δ.Ε Ιαλυσού (αρ.πρωτ.16/88036/2015).

5.9.Έγκριση φακέλου και τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας- διευθέτηση   κεντρικού χειμάρρου  (αρ.πρωτ.16/88072/2015).

5.10.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση οδού Ρόδου – Καλλιθέας Φαληράκι» (αρ.πρωτ.16/87983/2015).

5.11.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία του Δήμου Ιαλυσού» (αρ.πρωτ.16/87922/2015).

5.12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΚΟΥΦΟ ΒΟΥΝΙ της Δ.Ε.Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» (αρ.πρωτ.16/87450/2015).

5.13.Έγκριση σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ του «Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου (Κωδ.ΟΠΣ 355366) ,αρ.πρωτ.16/88090/2015.

5.14.Τροποποίηση μελέτης του έργου «Σηματοδότηση κόμβων περιμετρικής οδού Δήμου Ρόδου» (αρ.πρωτ.16/87598/2015).

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Περδίκης)

6.1.Aναμόρφωση προϋπ/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2015 (αρ.πρωτ.2/88442/2015).

6.2.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων (αρ.πρωτ.2/87867/2015).

6.3.Διαβίβαση ρυθμίσεων Ν.4321/2015. (αρ.πρωτ.2/86812/2015).,

6.4.Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για διενέργεια διαγωνισμού έτους 2015 «Προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής» (αρ.πρωτ.2/86304/2015).

6.5. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για διενέργεια διαγωνισμού έτους 2015 «Προμήθειας φακέλλων με προπληρωμένο τέλος» (αρ.πρωτ.2/81329/2015).

6.6.Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2015 (αρ.πρωτ.2/86312/2015).

6.7.Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων εσόδων χρήσης 2008 Δ.Ε Καλλιθέας της εταιρείας GLOBAL WILLIAMS HELLAS FACILITY (αρ.πρωτ.2/84095/2015).

6.8.Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτου ανέγερσης και διατήρησης της κ.Ελένης Ιεροβασίλη λόγω αλλαγής αποδέκτη (αρ.πρωτ.2/82024/2015).

6.9.Διαγραφή οφειλής κ.Θωμά Εμμανουήλ (αρ.πρωτ.2/82021/2015).

 

7.ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.1.Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής Αθλητικού Σωματείου ΗΛΙΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ως αυθαιρέτου κατόχου του Δημοτικού Ακινήτου πρώην Λυκείου Ιαλυσού (Κ.Μ. 279ΑΑ γαιών Τριαντών) , αρ.πρωτ.2/87926/2015).

 

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8.1.Πρακτική άσκηση δύο (2) σπουδαστριών ΤΕΙ στο Δήμο Ρόδου (αιτήσεις Σεβκή  Μετασσού και  Αννας Παπαδοπούλου).

8.2.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού  με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου – Νέες προσλήψεις -για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

 

9.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Α.Ζωάννου)

9.1.Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου-Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (αρ.πρωτ.2/87481/2015).

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8.1.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο/δραστηριότητα «Υφιστάμενος σταθμός Ξηράς Σταθερής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «Παραλία Γλυφάδας Ρόδου Τ/Κ-0110141» στην Τ.Κ.Σιαννιών, Δ.Ε Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Ν.Δωδ/σου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε  (αρ.πρωτ.2/88274/2015).

8.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού τύπου, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 500 κλινών, επιφάνειας 62.480τ.μ. στην Κ.Μ. 1569 Γαιών ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, στην περιοχή  ”ΚΙΟΤΑΡΙ” Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ”ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Α.Ε.’’». (αρ.πρωτ.2/88278/2015).

8.3. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο/δραστηριότητα «Υφιστάμενος σταθμός Ξηράς Σταθερής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία  “ΣΤΕΛΙΕΣ Τ/Κ- 0110189” στην Τοπική Κοινότητα Σιαννών, Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, της εταιρείας “ΟΤΕ Α.Ε.”»

 

9.ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠ

9.1.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋ/σμού ΔΟΠ ,αρ.Απόφασης Δ.Σ 38/2015  (αρ.πρωτ.2/82517/2015).

 

10.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

10.1.Μεταβίβαση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (αρ.πρωτ.5/86363/2015).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.