Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή  08 Απριλίου 2016, στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου / Παράρτημα Κυκλάδων, Δ/νση : Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας  (Πλησίον Λιμεναρχείου) – Σύρος.

Συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση ακολουθεί πίνακας με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Προσδοκώντας στη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της συνεδρίασης της 25/1/2016.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση Πρόεδρου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διοργάνωση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.ΕΔ. Νοτίου Αιγαίου 2016.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος ΚΕΔΕ για την παραχώρηση

                 χρήσης αιγιαλών απευθείας στους Δήμους.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Ρόδου και Καλυμνίων για

                  παράταση υποβολής φακέλων στο ΕΣΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου, της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Εταιρείας  ΓΑΛΗΝΟΣ με τίτλο ¨Προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας

Αλληλεγγύης στα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Προβλήματα από την ένταξη των κοινωνικών δομών των ΟΤΑ στο σύστημα

της Ενιαίας Αρχής πληρωμής ΕΑΠ

 

ΘΕΜΑ 8ο :  Υπηρεσίες από μεγάλους Δήμους προς όμορους Δήμους που δεν διαθέτουν

αντίστοιχες υπηρεσιακές δομές άρθρο 95 παρ.2,3,4 και άρθρο 206 παρ.3 του

Ν.3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Ελέγχου

Παιδικών Χαρών των Δήμων Ρόδου και Κω.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση για προμήθεια Η/Υ Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Π.Ε.Δ

Νοτίου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 11ο :Έγκριση για προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος του Τοπικού

Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση εργασιών συντήρησης – επιδιορθώσεων των γραφείων της Π.Ε.Δ Νοτίου Αιγαίου Σύρου και Ρόδου.

 

ΘΕΜΑ 13οΕπικύρωση αποφάσεων προέδρου Π.Ε.Δ. με αριθμό 3, 4, 5, & 6 / 2016. 

ΘΕΜΑ 14οΈγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα α) λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε. 2015 και β) δαπανών 2016.

ΘΕΜΑ 15οΟρισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

                                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.